hamburger menu close hamburger menu
Food Aversions
play store
>
>
>
>
La Bayamesa
Confectionery / Candy  "La Bayamesa" Aversion Count
La Bayamesa Coco Coconut Candy 4
La Bayamesa Coco-leche (milk Creme 7 Coconut Candy) 9
La Bayamesa Coconut-pineapple Candy 4
La Bayamesa Macaroon Coconut Cookies 8
La Bayamesa Mantecados, Cookies, Suagr Cookies 11
La Bayamesa Merengue 2
La Bayamesa Milk Cream 9
La Bayamesa Sugar Cookies 11